Nie pamiętasz, by regularnie ćwiczyć? To znaczy, że powinieneś ćwiczyć jeszcze bardziej intensywnie. Naukowcy z McMaster University przekonują, że wyciskanie siódmych potów... poprawia nam pamięć, pomaga też walczyć z demencją i skutkami choroby Alzheimera. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Journal of Cognitive Neuroscience". Badania naukowe wskazywały już na liczne zdrowotne pożytki intensywnych ćwiczeń, ich lista właśnie się rozszerzyła.

W eksperymencie uczestniczyło 95 młodych, zdrowych ochotników, podzielonych na 3 grupy. Osoby z pierwszej z nich przez 6 tygodni brały udział w intensywnych ćwiczeniach fizycznych, druga grupa przez 6 tygodni łączyła ćwiczenia z treningiem zdolności poznawczych, pozostali należeli do grupy kontrolnej, proszono ich, by przez ten czas nie wykonywali żadnych ćwiczeń umysłowych i prowadzili siedzący tryb życia.

Wszystkich uczestników badano przed i po zakończeniu eksperymentu zarówno pod kątem wydolności tlenowej, jak i zdolności pamięciowych. Badano też u nich poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), białka istotnego dla wzrostu, funkcjonowania i trwałości połączeń nerwowych. 

Wyniki badań pokazały, że zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i łączenie ćwiczeń fizycznych z treningiem umysłowym powodowało poprawę zdolności pamięciowych. W przypadku grupy kontrolnej żadnych korzystnych zmian nie zauważono. To sugeruje, że codzienne, nawet krótkie, 20 minutowe, sesje intensywnych ćwiczeń interwałowych, mogą korzystnie wpływać na naszą pamięć. Zdaniem autorów pracy, to istotne tym bardziej, że wyraźny efekt udało się osiągnąć po względnie krótkim czasie. Wzrostowi wydolności towarzyszyło przy tym podniesienia się poziomu białka BDNF.

"Poprawa zdolności pamięciowych może tłumaczyć obserwowany już wcześniej, korzystny wpływ ćwiczeń na wyniki w nauce" - mówi pierwsza autorka pracy, prof. Jennifer Heisz. Jej zdaniem, można liczyć na podobnie korzystny efekt ćwiczeń także u osób w starszym wieku, które cierpią na utratę pamięci choćby w związku z demencją. Badania z udziałem osób starszych już trwają. "Stawiamy hipotezę, że w późniejszym wieku korzystne skutki ćwiczeń mogą być nawet większe, bowiem osoby te odczuwają już skutki utraty pamięci" - mówi Heisz. "Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że dostepność czynnika BDNF z wiekiem także maleje, to może sprawić, że mechanizm nie będzie pełny".