Do 15 października można jeszcze zgłaszać prace w ramach konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Konkurs pod tytułem "Zdrowy Tata" organizuje Fundacja Urodzeni-Zdrowi w ramach Tygodnia Urologii i siódmej edycji festiwalu KultURO.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych z klas 1-3, zwycięzców czekają upominki i nagrody.

Prof. Piotr Chłosta, pomysłodawca festiwalu KultUro, szef Kliniki Urologii w Szpitalu Uniwersyteckim, zaznacza, że w ramach siódmej edycji sporo informacji o badaniach profilaktycznych kierowanych było do dzieci.

W celu promocji profilaktyki warto wykorzystywać każdą formę i każdy kanał informacyjny. Dzieci również mogą zachęcić swoich tatusiów i dziadków do wizyty w gabinecie urologicznym. W każdym razie liczymy na rozsądek najmłodszych - zdradzają organizatorzy festiwalu KultURO.

Praca plastyczna powinna zostać przesłana listownie na adres - ul. Grabarska 13/3, 31-131 Kraków z dopiskiem "konkurs plastyczny" w terminie do 15 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły i zasady udziału w konkursie są dostępne tutaj: www.kulturo.eu oraz http://www.urodzenizdrowi.pl/kulturo.html

Spotkania edukacyjne

Jednocześnie organizatorzy festiwalu KultUro przypominają, że są jeszcze wolne terminy lekcji prozdrowotnych pod tytułem "JAK ZATROSZCZYĆ SIĘ O TATĘ". Zgłaszać mogą się zarówno nauczyciele jak i uczniowie krakowskich szkołach ponadpodstawowych.

Wybitni krakowscy specjaliści urologii wytłumaczą na czym polega badanie profilaktyczne i na jakie symptomy szczególnie należy zwrócić uwagę i jak zatroszczyć się o tatę, wujka, dziadka.

Liczymy na młodzież  w wieku 15-19 lat - nie ukrywa prof. Piotr Chłosta, pomysłodawca festiwalu KultUro, szef Kliniki Urologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. - Chcemy zwrócić ich uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka oraz w jaki sposób obserwować i rozmawiać z rodzicami na tematy najważniejsze, do których szczególnie należy troska o zdrowie - przekonuje profesor.

Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone przez wybitnych krakowskich specjalistów urologii, którzy wytłumaczą na czym problem polega i na jakie symptomy szczególnie zwrócić uwagę.

Zainteresowani mogą się zgłaszać przez e-mail: kulturo@urodzenizdrowi.pl do 10 października 2021.