Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają przejąć od specjalistów z medycyny pracy część kompetencji dotyczących orzekania o zdolności do pracy. Takie są zapowiedzi ministerstwa zdrowia. Między innymi o rozszerzeniu kompetencji lekarzy POZ, debatują w Wiśle uczestnicy Kongresu Medycyny Rodzinnej.

zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /Grafika RMF FM

Gorącym tematem XVIII Kongresu Medycyny Rodzinnej jest zapowiedź ministra zdrowia, iż to lekarze rodzinni przejmą wkrótce od specjalistów medycyny pracy, badania dopuszczające do pracy oraz badanie okresowe m.in. pracowników administracyjnych, biurowych i innych, w których środowisku pracy nie ma poważnego ryzyka dla zdrowia. Taki model opieki profilaktycznej funkcjonuje m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii.  

Ne mówimy nie zmianom proponowanym przez ministerstwo w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników. Dla nas istotne będą szczegóły tych rozwiązań, w tym warunki organizacyjne i sposób finansowania nowych zadań pozostających poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Merytorycznie specjaliści medycyny rodzinnej są przygotowani do realizacji zadań profilaktycznych w środowisku pracy. Problemem może się okazać pogodzenie tych zadań z codzienną pracą lekarską, związana z tym biurokracja oraz warunki finansowe - przyznała dr Agnieszka Jankowska -Zduńczyk, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Podczas kongresu, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej rozmawiają z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również na temat wprowadzania e -zwolnień oraz innych zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych: Doceniamy, to że został uwzględniony głos lekarzy podstawowej POZ, którzy postulowali o przesunięcie terminu obligatoryjnego wprowadzenia zwolnień w formie elektronicznej. Zapobiegłoby to sporemu chaosowi i problemom dla pracowników oraz lekarzy, gdyż nie jesteśmy jeszcze gotowi do pełnego wdrożenia tego rozwiązania - podkreślił dr hab. med. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 r orku. Zapowiedziała, że taki postulat znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi ministerstwo cyfryzacji.

W trwającym od czwartku w Wiśle Kongresie Medycyny Rodzinnej, uczestniczy  ok. 1200 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całej Polski.  

(mc)