Czy można bezpiecznie podróżować do Chin? O czym powinny pamiętać osoby planujące taki wyjazd? Główny Inspektorat Sanitarny podaje zasad profilaktyki zakażeń 2019-nCoV.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) nie zaleca podróżowania do Chin, a także do krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Jeżeli podróż do Chin jest nieunikniona, zalecane jest szczególnie staranne przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń 2019-nCoV:

1. Unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych

2. Bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego

3. Unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, gdzie znajdują się żywe lub martwe zwierzęta

4. Unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydzielinami lub odchodami

5. Ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - częste ich mycie wodą z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu

6. Przestrzeganie zasad higieny żywności - jedzenie tylko w sprawdzonych miejscach, picie wody konfekcjonowanej.

Ponadto ze względu na wysoką obecnie aktywność grypy sezonowej w Chinach podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej 2 tygodnie przed podróżą. Zalecenie to odnosi się także do osób wyjeżdżających do innych regionów, w których występuje zwiększona liczba zachorowań na grypę.

Jeśli byłeś w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.