16 z 20-minutowej wizyty przeciętnie przeznacza lekarz na czynności organizacyjne takie jak wypisanie recepty, zwolnienia, zapoznanie się z historią choroby i wynikami. To oznacza, że na zbadanie pacjenta zostaje mu około 4 minut – to wniosek z raportu „E-zdrowie oczami Polaków”. O doświadczenia związane z wizytą w lekarskim gabinecie zapytano tysiąc osób, lekarzy i pacjentów.

W badaniu "E-zdrowie oczami Polaków" wzięli udział zarówno pacjenci, jak i lekarze. Pytano ich o różne aspekty dziania telemedycyny oraz różne formy elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jak wynika z badania - najszerzej dostępna dla pacjentów jest możliwość umawiania wizyt przez telefon. Bardziej "nowoczesne" formy, takie jak rejestracja on-line, odbieranie wyników badań za pośrednictwem internetu czy aplikacja mobilna do zarządzania wizytami, płatnościami lub receptami są znacznie mniej rozpowszechnione.

Z możliwości rejestracji on-line skorzystało blisko 74 proc. pacjentów. Podobna liczba chorych dzwoniła do lekarza lub umawiała wizyty przez telefon. Połowa pacjentów korzystała z odbierania wyników badań przez telefon lub internet. Blisko połowa chorych korzystała z rejestracji on-line.

Telemedycyna postrzegana jest przez badanych lekarzy jako szansa na poprawę życia społecznego. Ponad połowa z nich (58 proc.) jest zdania, że rozwój telemedycyny przyniesie pozytywne konsekwencje. Wśród najczęściej wymienianych możliwości poprawy sytuacji lekarze wymieniali: łatwiejsze rozczytywanie recept (89 proc.), usprawnienie procesu diagnostyki chorób, dzięki zintegrowanemu systemowi historii chorób (76 proc.).

Badanie na temat wiedzy i opinii Polaków na temat telemedycyny i e-zdrowia w Polsce przeprowadzono metodą wywiadów on-line w dniach 6-7 czerwca 2017 r. na grupie reprezentatywnej 1000 osób.

Polacy chcą e-recept

Z raportu wynika, że 73 proc. badanych pacjentów chciałoby otrzymywać drogą elektroniczną receptę lub zwolnienie. E-recepta, pierwsza z funkcjonalności uruchamianych w ramach centralnego Projektu P1, za którego wdrożenie odpowiada Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ma być powszechnie dostępna pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Obowiązek prowadzenia recept w postaci elektronicznej będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. Na razie - w ramach pilotażu - można z nich korzystać w Skierniewicach i Siedlcach, a we wrześniu e-recepty mają pojawić się w Krynicy Górskiej.


(ak)