Idziesz do nowego specjalisty i potrzebujesz wydrukować historię choroby, a może chcesz sprawdzić gdzie są najkrótsze kolejki do lekarza? – wszystkie te informacje znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Swój profil możesz założyć on-line.

Zdjęcie ilustracyjne /Pexels photo /Internet

ZIP jest ogólnopolskim serwisem dla pacjentów. Umożliwia dostęp do gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o leczeniu. Do tej pory, aby założyć konto w ZIP trzeba było osobiście odwiedzać odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Od teraz, do ZIP dostęp zyskało 1,4 mln klientów Profilu Zaufanego. Dzięki integracji Informatora z Profilu Zaufanego mogą sprawdzić wykonywane na ich rzecz świadczenia medyczne zarejestrowane w bazie NFZ. To mechanizm uszczelniający wydatki w służbie zdrowia i zapobiegający nieprawidłowościom w tym systemie.

Na tej stronie możesz jeszcze sprawdzić:

- do jakich świadczeń zdrowotnych masz prawo

- informację o odprowadzonych składkach

- wiedzę o leczeniu, udzielonych Ci świadczeniach, lekach refundowanych oraz deklaracjach w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- dane o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia,

- dostęp do wykazu placówek, w których każdy pacjent - w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może otrzymać pomoc medyczną finansowaną ze środków publicznych (adresy i telefony placówek medycznych).

Aby informacje o Twoim leczeniu pojawiły się w systemie, muszą zostać przesłane przez placówkę medyczną. Może się to stać nawet dwa miesiące po wizycie. Dostępne dane pojawią się jednak co najmniej 24 godziny od momentu założenia konta, będą aktualizowane raz na dobę.

Tak możesz założyć konto w ZIP:

- online - na stronie https://zip.nfz.gov.pl 

- składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym,

- składając wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym,

- osobiście - w Twoim wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące Zintegrowanego Informatora Pacjenta, więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia - w szczególności na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
(ag)