Departament Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował raport "Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce 2017 roku". W dokumencie czytamy, że jednym z ważnych czynników, które miały wpływ na tę kwestię, może być pogorszenie jakości powietrza.

Jak czytamy w raporcie, w 2017 roku w Polsce odnotowano 405,6 tys. zgonów - o ponad 3 proc. więcej niż w 2016 roku. "Należy oczekiwać, że liczba i natężenie zgonów nadal będzie wzrastać z powodu systematycznego wzrostu liczby i odsetka osób w najstarszych grupach wieku" - podkreślono w dokumencie. 

NFZ podaje, że w 2017 roku wzrost liczby zgonów w Polsce dotyczył głównie stycznia (wzrost o 23,5 proc. w stosunku do stycznia poprzedniego roku) i lutego. Mogło do tego doprowadzić m.in. pogorszenie jakości powietrza, które - jak podkreślają eksperci - "może rodzić gwałtowne konsekwencje zdrowotne u osób szczególnie podatnych, w tym ze strony układu krążeniowo-oddechowego". 

"Analiza średniego natężenia pyłów PM10 w powietrzu dla Polski w styczniu 2017 r. była na rekordowym poziomie" - czytamy w raporcie. Znaczenie miała też pogoda w tamtym okresie. "W styczniu 2017 roku odnotowano najniższą średnią temperaturę powietrza w porównaniu do analogicznych okresów z zeszłych lat. Dodatkowo w styczniu przypadł szczyt zachorowań na grypę (mierzony liczbą porad w POZ z rozpoznaniem grypy), który w 2015 i 2016 r. następował w późniejszych okresach" - podkreślono. 


Jak podkreślają autorzy raportu, nie zaobserwowano związku pomiędzy zmianami w wycenach świadczeń kardiologicznych a wzrostem liczny zgonów w analizowanym okresie. 

Cały raport NFZ dostępny jest tutaj

(mn)