Sejm przyjął ustawę stopniowo zwiększającą nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB.

Za nowelizacją głosowało 436 posłów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Sejm odrzucił wszystkie poprawki opozycji, z których większość miała przyspieszyć wzrost finansowania. Przyjęto natomiast poprawkę PiS, doprecyzowującą zapisy ustawy.  

Rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać. Docelowy poziom nakładów wyznaczono na 6 proc. PKB - ma on być osiągnięty 2025 r. W przyszłym roku na opiekę zdrowotną będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB, a rok później - 4,86 proc. MZ szacuje, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat obowiązywania tej ustawy do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 500 mld zł.

Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na finansowanie (w formie dotacji dla NFZ) świadczeń opieki zdrowotnej. Ich wykaz na każdy rok będzie określał minister zdrowia. Mają to być m.in. te świadczenia, na które są najdłuższe kolejki.

Lekarze z Porozumienia Rezydentów uważają, że tempo wzrostu finansowania zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia jest zbyt wolne. Młodzi medycy chcą, żeby nakłady na służbę zdrowia wzrosły do 6,8 proc. PKB w 2022 roku. Medycy zapowiedzieli, że w placówkach na terenie całego kraju będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala im pracować dłużej niż regulowane kodeksem pracy 48 godzin tygodniowo.

(ag)