O innowacyjnych technologiach w nowoczesnej medycynie rozmawiają w Krakowie lekarze i inżynierowie. Telemetria, obrazowanie 3D czy skomplikowane operacje z użyciem robotów. To najnowsze rozwiązania, które zmieniają oblicze diagnostyki i leczenia pacjentów.

21 czerwca w krakowskim Collegium Nowodworskiego spotkali się lekarze z Collegium Medicum UJ oraz inżynierowie z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematem konferencji będzie telemetria, czyli inteligentne systemy zdalnego monitorowania pacjenta, obrazowanie 3D oraz wysokospecjalistyczne operacje robotyczne.

Eksperci zwracają uwagę na szerokie zastosowanie rozwiązać technologicznych we wczesnej diagnostyce pacjentów oraz precyzyjnym planowaniu operacji chirurgicznych.

Obrazowanie w rzeczywistości mieszanej (MR) to rozwijająca się zaawansowana technika obrazowania, w której wirtualne, generowane komputerowo modele 3D są wyświetlane w goglach - mówi dr inż. Klaudia Proniewska z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum UJ w Krakowie, która zwraca uwagę, że najnowocześniejsze rozwiązania techniczne do wizualizacji danych, takie jak rozszerzone rzeczywistości lub druk 3D, zaczynają odgrywać ważną rolę w procesie leczenia pacjenta.

Dzięki wizualizacji 3D można również złagodzić stres u pacjentów, których czekają poważne operacje, np. onkologiczne. Eksperci zauważyli, że odpowiednia edukacja, wiedza, jak będzie przebiegać zabieg - poprawia komfort psychiczny.

Na podstawie danych źródłowych zostały przygotowane modele 3D struktur anatomicznych pacjentów, a następnie wyświetlono te modele z wykorzystaniem gogli mieszanej rzeczywistości oraz omówiono plan operacyjny. Biorąc pod uwagę dobrze udokumentowany związek między stresem przedoperacyjnym, a negatywnym następstwa pooperacyjne, w tym wydłużenie pobytu i komplikacje, sposób na zmniejszenie stresu poprzez lepsze zrozumienie i powiązanie - może przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i placówkom medycznym - przyznaje dr inż. Klaudia Proniewska.

PROFESOR TOMASZ GRODZICKI - PROREKTOR UJ DS. COLLEGIUM MEDICUM O INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH W MEDYCYNIE

Podczas krakowskiego spotkania ekspertów omawiana będzie również edukacja diabetologiczna oraz nowe nieinwazyjne technologie monitorowanie pacjentów.

Edukacja w zakresie cukrzycy jest niezmiernie ważna, jak również pomoc osobom z cukrzycą i prowadzenie badań w zakresie nowych technologii związanych z monitorowaniem glukozy metodami nieinwazyjnymi przy wykorzystaniu narzędzi telemetrii - dodaje dr Proniewska.