Zakład Ubezpieczeń Społecznych nasila kampanię promującą wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich . Od 1 lipca 2018 r. e-zwolnienia mają całkowicie zastąpić obecne druki; już teraz można je wystawiać zamiast papierowych.

W połowie maja prezydent podpisał zmiany w prawie, przewidujące koniec papierowych zwolnień lekarskich 1 lipca 2018 r. Przepisy już obecnie ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich - można je wystawiać od początku 2016 roku.

Obecnie są one podpisywane albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo profilem zaufanym ePUAP. Lekarze krytykowali to rozwiązanie, ponieważ kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a bezpłatny profil ePUAP jest ich zdaniem zbyt czasochłonny i skomplikowany.

Według przepisów, które wejdą w życie 1 grudnia 2017 r., będzie można uwierzytelniać elektroniczne zwolnienia bezpośrednio przy użyciu certyfikatów, oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Ten nowy sposób będzie bezpłatny i dużo prostszy.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska mówi, że opracowali harmonogram działań wśród lekarzy promujący wystawianie elektronicznych zwolnień. Mamy plan działań, który będziemy wprowadzali w życie w perspektywie miesięcy, tygodni i dni - zapewnia.

Nowy sposób autoryzacji zwolnień elektronicznych przez lekarzy jest właśnie testowany, ale w grudniu będzie już dostępny . W ciągu miesiąca będzie można pobrać specjalny certyfikat i ustalić PIN umożliwiający podpisywanie zwolnień. Ta trzecia forma podpisywania e-zwolnień jest bezpłatna, dostarczana bezpośrednio przez ZUS i dostępna nie tylko przez komputer stacjonarny, lecz także przez smartfony.

Od strony informatycznej mamy wszystko przygotowane, ale trzeba jeszcze przeszkolić lekarzy, którzy mają prawo do wydawania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. Jest ich dzisiaj 143 tysiące. Na razie elektroniczne zwolnienia wystawia ok. 7 tys. lekarzy. Przed nami więc dużo pracy - mówi.

Prezes zaznaczyła, że obecnie tylko 3 proc. wszystkich zwolnień lekarze wystawiają w formie elektronicznej. W sumie od 1 stycznia 2016 r. lekarze wystawili 1,5 mln takich zwolnień.

(ag)