​Cieszą nas takie Fakty! Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz otrzymał główną nagrodę i tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2022 w kategorii "Radio". W Warszawie trwa uroczystość, w czasie której wręczane są te wyróżnienia.

Nagroda jest przede wszystkim za rzetelne dziennikarstwo radiowe, rzetelną informacje opartą na medycynie faktu, czyli na badaniach naukowych, a także za przygotowanie do rozmów. Nagradzamy materiały przygotowane w ramach cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM - opisywała szefowa Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, które przyznaje te nagrody, Ewa Dux-Prabucka.

W tym roku kapituła konkursu postanowiła przyznać dwie nagrody główne ex aequo w kategorii "Radio". Drugi tytuł otrzymała red. Barbara Góra z Polskiego Radia - Informacyjnej Agencji Radiowej.

To jest nagroda, której nie byłoby, gdyby nie wielu ekspertów: świetnych lekarzy, farmaceutów, farmakologów. Bez nich nie powstałoby wiele materiałów. Bez ich czasu, zaangażowania, gotowości, żeby znaleźć czas na radiową rozmowę między przyjmowanymi pacjentami, między szczepieniami, między różnymi obowiązkami. Za to bardzo im dziękuję. Im lepiej ja dzięki nim zrozumiem konkretny temat, tym lepiej i ciekawiej będę mógł go przedstawić słuchaczom RMF FM i internautom - mówi Michał Dobrołowicz.

To nie pierwsze wyróżnienie Michała Dobrołowicza. Na przykład w ubiegłym roku nasz dziennikarz otrzymał nagrodę specjalną za podjęcie tematu zdrowia psychicznego dzieci.