Minister Konstanty Radziwiłł powołał na szefa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dr. Romana Topór-Mądrego – podał resort zdrowia. Topór-Mądry zastąpił dr. Wojciecha Matusewicza.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł /Jakub Kamiński /PAP

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Na jej czele stoi prezes; AOTMiT składa się z 10 komórek organizacyjnych.

To agencja, która zajmuje się opracowywaniem raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywaniem analiz weryfikacyjnych ws. oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego. Agencja odpowiada za wydawanie rekomendacji m.in. w zakresie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania. AOTMiT wydaje rekomendacje także m.in. jeśli chodzi o usunięcie danego świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych czy objęcia refundacją danego leku. Zajmuje się także wydawaniem opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Roman Topór-Mądry jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą zdrowia publicznego, epidemiologiem, uczestnikiem i koordynatorem licznych projektów badawczych.

(ag)