Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, posłowie zajmą się prezydenckim projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Zdjęcie ilustracyjne /McPHOTO /PAP/DPA

Debata na ten temat w Sejmie jest zaplanowana 12 września. Projekt ustawy został jednogłośnie zaakceptowany przez Sejmową Komisję Zdrowia jeszcze przed poselskimi wakacjami.

Ustawa ma służyć ograniczeniu zachorowań na nowotwory skóry. Projekt przewiduje całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich. Projekt zakłada też m.in. całkowity zakaz promocji i reklamy usług solariów.

Publikując projekt, Kancelaria Prezydenta podkreślała, że rozwiązań w nim zawartych od dawna oczekują onkolodzy, którzy z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego.

Badania pokazują, że korzystanie z solariów sprzyja zachorowaniu na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że w latach 1994-2014 w Polsce zaobserwowano dwukrotny wzrost zachorowalności na czerniaka złośliwego i dwukrotny wzrost liczby zgonów spowodowanych tą chorobą. Umieralność z powodu czerniaka skóry w Polsce jest o około 20 procent wyższa niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej. 

(ag)