Dziś w Paryżu ogłoszono podjęcie historycznej dla polskiej kardiologii decyzji - prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ Collegium Medicum, obejmie najwyższe stanowisko w prestiżowej organizacji EAPCI ESC, czyli Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tym samym prof. Dudek, dziś już Prezydent-Elekt, będzie pierwszym Polakiem w historii piastującym tę zaszczytną funkcję.

Profesor Dariusz Dudek /materiały prasowe /

Podobnie jak w ubiegłych latach ogłoszenie wyników głosowania gremium kilku tysięcy europejskich kardiologów interwencyjnych odbyło się w paryskim Palais des Congrès podczas dorocznych warsztatów EuroPCR - jednego z największych światowych wydarzeń skupiających specjalistów w dziedzinie. Zgłoszonych kandydatów oceniano przez pryzmat ich dorobku naukowego i operatorskiego, dotychczasowej działalności w ramach organizacji oraz propozycji programowej. Główną konkurentką Polaka była Francuzka, Martine Gilard, wieloletnia działaczka EAPCI. Ostatecznie to jednak Polak przekonał do siebie głosujących. Wizja prof. Dudka, której towarzyszyło hasło  EAPCI - Where the future of cardiology begins, spotkała się również z oficjalnym poparciem polskich struktur - Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Prof. Dariusz Dudek to zarówno doświadczony akademik i praktyk, twórca nowych technologii oraz zaangażowany społecznik. Od wielu lat wdraża i realizuje nowoczesne metody zabiegowego leczenia zawału serca oraz hybrydowych zabiegów na zastawkach serca dających szansę na innowacyjne terapie nawet pacjentom wysokiego ryzyka kardiochirurgicznego. Jako dyrektor kongresu New Frontiers in Interventional Cardiology działa na rzecz cyfrowego rozwoju kardiologii, włączając w nią technologie sztucznej inteligencji czy rozszerzonej rzeczywistości. Prezydent-elekt jest również współkoordynatorem polskiej edycji europejskiej kampanii społecznej Valve for life - Stawka to życie. Zastawka to życie, która przyczyniła się do zwiększenia dostępności dla chorych do innowacyjnego leczenia zastawek serca z 453 do ponad 1000 w ciągu niecałych trzech lat jej prowadzenia. To także inicjator wielu edukacyjnych wydarzeń dla pacjentów kardiologicznych, w tym spotkań Klubu Pacjenta i Szkół Serca,  Dotychczasowa droga rozwoju stanowi również główną oś zwycięskiego programu prof. Dudka - to digitalizacja i cyfryzacja kardiologii z nastawieniem na zwiększenie dostępności do procedur medycznych w całej Europie.

22 maja to dla mnie dzień spełnionych marzeń. Pora zacząć wdrażać je w życie i rozpocząć prace. Wierzę, że przyszłość drzemie w big data, chmurach obliczeniowych oraz medycynie personalizowanej. To właśnie w tych gałęziach rozwoju tkwi potencjał efektywnego działania na rzecz poprawy dostępności leczenia całych populacji w Polsce i na świecie - mówił wzruszony profesor.

Tegoroczne warsztaty EuroPCR to dla prof. Dariusza Dudka świadectwo podwójnego sukcesu. Oprócz uroczystej gali przyznania zaszczytnej funkcji po raz pierwszy zadebiutuje tam również stworzony pod przewodnictwem Polaka ogólnoeuropejski egzamin certyfikujący dla kardiologów inwazyjnych. Zdaniem prezydenta-elekta to szansa na ujednolicenie standardów szkolenia operatorów, co pozwoli na osiągnięcie spójności w leczeniu na terenie całego Starego Kontynentu. Nowa certyfikacja stanowi dla pacjentów pewność, że jakość oferowanej im terapii będzie taka sama - niezależnie od tego, w którym kraju otrzymają pomoc.

Jako przewodniczący Komisji Edukacji i Certyfikacji EAPCI podjąłem się opracowania jednolitej certyfikacji na terenie Unii Europejskiej, która w sposób ostateczny sprawdzi wiedzę kardiologów inwazyjnych i kardiologów. Każdy, kto zda ten egzamin, udowodni przejście stosownej ścieżki szkolenia i posiadanie odpowiedniej wiedzy respektowanej przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Przez następne dwa lata wraz z Komisją zamierzamy opracować również drugą część testu. Kiedy kardiolog zda obie - A i B - będzie miał dokument świadczący o możliwości jego bezpiecznego zatrudnienia w dowolnej jednostce medycznej na terenie UE - dodaje prezydent-elekt.

Prof. Dariusz Dudek kadencję obejmie w 2020 r., zastępując wówczas prof. Andreasa Baumbacha, który swoją prezydenturę rozpoczął w 2018 roku. Od dziś przez najbliższe dwa lata Polak będzie pełnił urząd prezydenta-elekta, a po zakończeniu swojej kadencji w 2022, przez kolejne 2 lata do 2024 roku nadzorować będzie prace kolejnych prezydentów organizacji. Europejski zarząd kardiologii interwencyjnej w najbliższych latach skoncentruje się również na zacieśnieniu współpracy ze środowiskami pacjentów. 


(ag)