GIS informuje o stwierdzeniu bakterii Listeria monocytogenes w twarogu sernikowym. Jak czytamy "nie należy spożywać produktu o numerze partii wskazanym w komunikacie". Szczególnie bez obróbki termicznej, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

W ramach kontroli właścicielskiej stwierdzone zostały bakterie Listeria monocytogenes w pobranej próbce.

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego producent - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku poinformował organy urzędowej kontroli żywności - Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta.

Proces ten jest nadzorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej - czytamy na stronie GiS.

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY KOMUNIKATU GiS

Opis produktu:

Produkt - "Twaróg sernikowy"
Opakowanie - 0.5 kg i 1 kg
Producent - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
Numer partii: 2907185
Termin przydatności do spożycia: 29.07.2018

(ug)