Naukowcy z Krakowa i Kanady pracują nad nowatorskim opatrunkiem hydrożelowym na trudno gojące się rany, który zwierałaby składniki pochodzące z mleka owczego i wielbłądziego. Mógłby być wykorzystywany do leczenia pacjentów z problemami skórnymi i u chorych na cukrzycę.

Opatrunek będzie miał właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i stymulujące regenerację tkanek, co przyspieszy proces gojenia się ran i zredukuje ryzyko powikłań.

Mleko owcze oraz wielbłądzie jest bogate w substancje bioaktywne, takie jak: insulina, laktoferyna, kwas orotowy czy sprzężony kwas linolenowy, które mają szczególnie znaczenie w procesie gojenia ran ze względu na właściwości przeciwzapalne, stymulujące rozwój i migracje komórek.

Uważamy, że mleko owcze i wielbłądzie będzie tym elementem opatrunku, który posiada potencjał leczniczy i przyczyni się do regeneracji komórek - wyjaśnia kierownik zespołu badawczego dr inż. Piotr Szatkowski z z Katedry Biomateriałów i Kompozytów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Projekt jest realizowany przez badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wspólnie z zespołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver.

Naukowcy będą pozyskiwać mleko wielbłądzie z fermy hodowlanej w Polsce. Będzie ono zliofilizowane, co uchroni zawarte w nim aktywne substancje przed rozkładem i zachowa je w pierwotnej postaci. To bardzo istotny etap. Ważne, żeby mleko w obróbce termicznej nie utraciło swoich drogocennych właściwości - mówi Piotr Szatkowski.

Zliofilizowane mleko będzie nośnikiem substancji bioaktywnych w opatrunkach hydrożelowych, które będą składały się z trzech warstw, w zależności od położenia warstwy względem rany ilość liofilizatu mleka będzie różna.

Istotnym elementem będzie opracowanie najlepszej matrycy hydrożelowej dla tworzonego opatrunku. Ponadto musimy określić m.in. minimalną zawartość tzw. dodatków funkcyjnych w tworzonym opatrunku, właściwości fizykochemiczne materiału, czas użytkowania opatrunku w aspekcie możliwości przedłużenia czasu stosowania takiego opatrunku na ranie - wymienia kierownik zespołu.

Zespół badaczy, który podjął się zadania opracowania innowacyjnych opatrunków, składa się z ekspertów z obszaru inżynierii materiałowej, badań na materiałach pochodzenia zwierzęcego czy fizjologii i badań biomedycznych.

Specjaliści z AGH opracują matryce opatrunku hydrożelowego wraz z przeprowadzeniem badań fizykochemicznych. Inżynierowie materiałowi w tym zadaniu zajmą się konstrukcją opatrunku, optymalizacją jego składu i wreszcie samym wytworzeniem.

Profesor dr hab. Anna Ptak z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Edyta Molik i dr hab. Aneta Koronowicz z Uniwersytetu Rolniczego przeprowadzą z kolei badania substancji bioaktywnych mleka oraz szczegółowe badania komórkowe w warunkach in vitro wytworzonego opatrunku hydrożelowego.

Badacze z Uniwersytetu w Kanadzie, wykonają specjalistyczne badania molekularne w celu określenia aktywności biologicznej opatrunku. Następnie opracowany opatrunek będzie przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Projekt jest finansowany, w kwocie 1,5 mln zł, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja potrwa trzy lata.