1 stycznia 2021 r. zmieniiły się wzajemne zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych dla obywateli Wielkiej Brytanii i Polski, wynikające z unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – przypomina NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował pakiet informacji związanych z brexitem.

Osoby zainteresowane m.in. tym, co i dla kogo się zmieni; jak korzystać ze świadczeń zdrowotnych po 31 grudnia 2020 r., gdy jest się obywatelem Wielkiej Brytanii oraz jakie dokumenty potwierdzą prawo do leczenia nagłego w Wielkiej Brytanii, znajdą odpowiedź na najważniejsze pytania w wyjaśnieniach przygotowanych przez NFZ.

Co się zmieniło? "Nie skorzystasz ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Wielkiej Brytanii na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Utracą one ważność 1 stycznia 2021 r., niezależnie od daty ważności wpisanej na karcie. Od tego dnia brytyjscy świadczeniodawcy nie będą ich akceptować." - czytamy. 

Wszystkie szczegóły dostępne są TUTAJ>>>