Preparaty stosowane w leczeniu między innymi cukrzycy typu drugiego i stwardnienia rozsianego znalazły się na nowej, listopadowej liście leków refundowanych. Pacjenci skorzystają w pełni z tego wyjazdu od początku nadchodzącego tygodnia.

Na nowej liście są też leki dla chorych na osteoporozę, białaczkę limfocytową i zaawansowaną postać raka jelita grubego. Właśnie z  powodu tego nowotworu tylko jednego dnia w Polsce umierają średnio 33 osoby. Nowe leki nalezą do tak zwanej trzeciej i czwartej linii leczenia. Nie tylko łagodzą objawy raka, ale mogą też wydłużyć życie - podkreśla w rozmowie z RMF FM onkolog doktor Barbara Radecka.

Pacjenci z rakiem jelita grubego dzięki refundacji Lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z typiracylem) będą mieli szansę na zdecydowaną poprawę w leczeniu tej choroby. Lek ten jest ostatnią oczekiwaną przez środowisko medyczne i pacjentów technologią lekową stosowaną w trzeciej i czwartej linii leczenia raka jelita grubego.

Listopadowa lista przynosi też refundację leku dla osób zmagających się z alergią na roztocza kurzu domowego. Dostęp do nowego preparatu dostali też pacjenci z Chorobą Leśniowskiego-Crohna. 

Zmiany w leczeniu SM i raka piersi

Kolejne dwa leki trafią do programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego". Ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kladrybina) - w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego. Refundacja leku Ocrevus dotyczy również pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

W przypadku leczenia raka piersi pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultanta krajowego zaowocowała połączeniem dwóch programów lekowych w raku piersi: "Leczenie raka piersi" oraz "Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem".

Nowe możliwości w leczeniu cukrzycy i osteoporozy

Chorzy na cukrzycę typu drugiego od listopada mogą skorzystać z nowych opcji lekowych - grupy flozyn, tj. Forxiga (dapagliflozyna), Jardiance (empagliflozyna) oraz Invokana (kanagliflozyna). Wskazaniem do stosowania jest cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako na przykład potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez białkomocz lub przerost lewej komory serca.

Kolejną grupą pacjentów, którzy odczują korzyść z nowej listy leków refundowanych są osoby dotknięte osteoporozą. Prolia (denosumabum) będzie refundowana dla kobiet, które skończyły 60 lat i zmagają się z osteoporozą pomenopauzalną oraz dla mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami.

Zmiany będą również zauważalne dla alergików i astmatyków. Od listopada wprowadzono na listę leczenie Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) do leczenia podtrzymującego. Lek będzie dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Nowe opakowanie zawiera 2 fiolki, dzięki którym leczenie może starczyć nawet na rok.

Nowa lista refundacyjna w liczbach

Do nowego projektu obwieszczenia zostało dodanych 76 produktów. Dla 631 produktów leczniczych spadnie dopłata pacjenta: od 1 grosza do ponad 107 złotych. Za część pepraratów trzeba będzie zapłacić więcej.  Maksymalny wzrost opłaty za leki refundowane wyniesie do 58,91 zł.