Przed nami listopadowy długi weekend. W tym czasie dostęp do lekarza jest oczywiście ograniczony. Dowiedz się wszystkiego o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

zdj. ilustracyjne /Grafika RMF FM

O której godzinie rozpoczyna się nocna opieka zdrowotna? W jakich godzinach świadczona jest opieka świąteczna?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna należą do świadczeń udzielanych w dni powszednie w godzinach od 18 do 8 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

>>>LISTA PLACÓWEK, KTÓRE PROWADZĄ NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ<<<

Pacjenci mogą korzystać z pomocy dowolnej placówki. Przed udaniem się na dyżur z dzieckiem warto sprawdzić, czy w wybranej placówce pracuje pediatra.

Z jakimi problemami zdrowotnymi należy się zgłaszać do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Jaki jest zakres świadczeń udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Dyżurujący lekarz udziela porad na miejscu, przez telefon lub - w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. Wykonuje się też zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza, czy wynikające z ciągłości leczenia, zarówno na miejscu, jak i w domu pacjenta.

Źródło: Medycyna Praktyczna