Jako pierwsi zajrzeliśmy do Centrum Symulacji Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie, gdzie sale wyposażane są właśnie w specjalne fantomy i sprzęt medyczny. Przyszli lekarze będą mogli tam ćwiczyć sytuacje zagrożenia życia.

W Centrum Symulacji Medycznej będą mogli przećwiczyć różne zabiegi i operacje /Piotr Bułakowski /RMF FM

Budynek Centrum Symulacji Medycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie składa się z nowo wybudowanego skrzydła oraz z części, w której mieścił się niegdyś oddział chorób wewnętrznych. Budynek został zaadaptowany tak, by mógł zmienić sposób użytkowania z funkcji medycznej na funkcję oświatową. Trzy kondygnacje skomunikowane łącznikiem zapewniają studentom dostęp do trzech pięter sal audytoryjnych i symulacyjnych.

Studenci medycyny kiedy stają się młodymi lekarzami, często są przerażeni, że muszą zająć się życiem i zdrowiem ludzkim. Symulacja medyczna odzwierciedla te same przypadki, które lekarz może spotkać na co dzień. Przy symulacji popełniony błąd nie skutkuje niczym złym. Studenci mogą bezstresowo uczyć się lepiej leczyć - powiedział naszemu reporterowi dr Rakesh Jalali, prorektor Wydziału Nauk Medycznych UWM.

W nowopowstałym CSM znajdować się będzie dziesięć symulatorów wysokiej wierności rozlokowanych w salach imitujących rzeczywiste środowisko szpitalne, wyposażonych w zaawansowany sprzęt medyczny. Wśród takich pomieszczeń wymienić należy salę szpitalnego oddziału ratunkowego, salę porodową, blok operacyjny, salę intensywnego nadzoru i salę opieki pielęgniarskiej. Dodatkowo CSM posiadać będzie w pełni wyposażoną karetkę z symulatorem pacjenta dorosłego.

Dzięki wykorzystaniu symulacji studenci będą mogli odebrać poród fizjologiczny jak i powikłany, wprowadzić "pacjenta" w znieczulenie przed zabiegiem operacyjnym czy prowadzić zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową. Przyszli lekarze mogą tam też uczyć się przeprowadzania różnych zabiegów takich jak wkłucia dożylne, intubacja, cewnikowanie pęcherza moczowego czy odbarczanie odmy opłucnowej.

Olsztyńskie Centrum Symulacji Medycznej będzie stanowiło jednostkę międzywydziałową. Do jego powstania oprócz własnych środków uczelnianych, pozyskano finansowanie w ramach projektu POWR ze środków unijnych. Projekt ten jest realizowany w całym kraju i do uczestnictwa w nim przystąpiły niemal wszystkie uczelnie medyczne.

(ag)