Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu jednej partii łyżek z tworzywa sztucznego Fiskars Functional Form.

Chodzi o produkt Fiskars Functional Form Spoon, numer artykułu to 1027299, numer partii 200620. Kod EAN: 6424002009665.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że został poinformowany przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Fiskars Finland Oy Ab wycofaniu z obrotu i od konsumentów wskazanego produktu ze względu na stwierdzenie "migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych" do żywności mającej kontakt z produktem.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia. Organy inspekcji monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.