Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed używaniem szczypców do steków oraz szczypców wielofunkcyjnych. Ostrzeżenie dotyczy dwóch produktów.

GIS podał, że na podstawie badań przeprowadzonych przez inspekcję stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach wyrobów: szczypce do steku i szczypce wielofunkcyjne.

Jedno ostrzeżenie GIS dotyczy produktu FACKELMANN: Szczypce do steku, 29 cm o numerze partii 40197 - 4 i kodzie kreskowym 4008033401975. Producentem jest Fackelmann GmbH+Co. K.G, Sebastian Fackelmann, str. 6, 91217 Hersbruck, Niemcy.

Firma poinformowała, że kwestionowany produkt podlega wycofaniu z obrotu.

Drugie z piątkowych ostrzeżeń dotyczy produktu FACKELMANN Szczypce wielofunkcyjne, 27 cm, którego producentem jest również Fackelmann GmbH+Co. K.G, Sebastian Fackelmann, str. 6, 91217 Hersbruck, Niemcy. Kwestionowany produkt jest oznaczony numerem artykułu 230118 - 4 (na przedniej części etykiety) i kodem kreskowym 5903002301180 (na tylnej części etykiety) lub numerem artykułu 41118 i kodem kreskowym 4008033411189.

Także i w tym przypadku, firma poinformowała, że kwestionowany produkt podlega wycofaniu z obrotu handlowego.