Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował w czwartek o wycofaniu z obrotu sześciu serii preparatu antykoncepcyjnego Symonette, przyjmowanego m.in. przez kobiety karmiące piersią.

Zdjęcie ilustracyjne / McPHOTO /PAP/DPA

Wycofane serie produktu leczniczego Symonette to:

- 5DX058AB (data ważności 02.2018),

- 5DX060AB (data ważności 02.2018),

- 5DX061AA (data ważności 04.2018),

- 5DX141AC (data ważności 08.2018),

- 5DX174AE (data ważności 11.2018),

- 6DX001AC (data ważności 01.2019).

O wycofanie tych serii zwrócił się do GIF producent leku. Pozostałe serie są w obrocie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje miesięcznie średnio kilka decyzji o wycofaniu poszczególnych serii jakiegoś leku z obrotu, najczęściej na wniosek producenta.

Producenci leków mają obowiązek rygorystycznego dotrzymywania zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym parametrów jakości tych produktów. Zgłaszając lek do rejestracji, producent przedstawia dokładną specyfikację tego preparatu. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek odstępstwa od przyjętych w specyfikacji parametrów, producenci występują z wnioskiem o wycofanie lub wstrzymanie w obrocie.

Lek Symonette jest stosowany w doustnej antykoncepcji hormonalnej; może być przyjmowany przez kobiety nie tolerujące estrogenów i przez kobiety karmiące piersią.

(ag)