Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu wszystkich serii roztworu do wstrzykiwań Zinbryta. Jest on stosowany przez chorych na stwardnienie rozsiane.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Jak informuje GIF, decyzja o wycofaniu związana jest z "uzasadnionym podejrzeniem, że stosowanie ww. produktu leczniczego wywołuje ciężkie niepożądane działanie, zmieniające stosunek korzyści do ryzyka". 


Całą decyzję GIF można znaleźć tutaj. 

(mn)