E-zlecenia na wyroby medyczne, np. na aparaty słuchowe, cewniki, protezy czy wózki inwalidzkie, zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., a nie, jak planowano wcześniej, od 1 stycznia. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starych i na nowych wzorach.

Jeśli pacjent po nowym roku otrzyma od lekarza lub pielęgniarki zlecenie na nowym wzorze, nie będzie musiał potwierdzać uprawnień do refundacji w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Weryfikacja wystawionego na nowych zasadach zlecenia obywać się będzie na serwisach internetowych NFZ lub przy pomocy usług informatycznych NFZ.

W pozostałych przypadkach, do 1 kwietnia, zlecenia mogą być wystawiane jeszcze na starych wzorach. Pacjent zrealizuje je zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 r. Wymagać to jednak będzie wizyty w oddziale NFZ. W tej chwili istnieje też możliwość wysłania pocztą wersji papierowej wystawionego zlecenia.

Jak będzie efekt zmian?


Nowe regulacje, według resortu zdrowia, mają od 1 kwietnia ułatwić i przyspieszyć pacjentom dostęp do wyrobów medycznych.

Lista wyrobów medycznych objętych refundacją jest długa, począwszy od igieł, cewników, peruk, pieluchomajtek, materaców przeciw odleżynom, a na protezach, kulach czy wózkach inwalidzkich skończywszy.

3,5 mln zleceń rocznie

Usprawnienie realizacji zleceń jednorazowych i cyklicznych jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla pacjentów z mniejszych miejscowości i osób starszych, dla których wizyta w oddziałach funduszu bywa wyzwaniem. 

NFZ potwierdza rocznie ok. 3,5 mln takich zleceń.