​Ponad 157 tysięcy podpisów zebranych pod projektem ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia złożyli w Sejmie lekarze z Porozumienia Zawodów Medycznych. Ich propozycja zakłada wzrost wydatków na zdrowie do prawie 7 proc. PKB już w ciągu trzech lat.

Nie mamy wielkich nadziei na to, że nasz projekt zostanie poważnie potraktowany - przyznaje Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów.

Jak dodaje, ten projekt to przede wszystkim głos pacjentów. To przede wszystkim podpisy pacjentów szpitali i podstawowej opieki zdrowotnej. Chcemy pokazać duże poparcie społeczne dla naszych postulatów - dodaje.

Największe poparcie widać było na południu Polski. Najwięcej podpisów lekarze zebrali na Śląsku i w Małopolsce.

Pacjenci popierają wypowiadanie klauzuli opt-out

Według Łukasza Jankowskiego pacjenci popierają także wypowiadanie przez lekarzy klauzuli opt-out, czyli składanie oświadczeń o rezygnacji z wyrażenia zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo. Do wypowiadania klauzul wezwali rezydenci, kończąc w październiku niespełna miesięczny protest głodowy.

Do pacjentów dociera ta świadomość, że nie chcą, by ich dziecko było leczone przez lekarza, który jest ponad 24 godziny na dyżurze. Nie chcą, żeby operował ich lekarz, który jest trzecią dobę w pracy, bo podpisał klauzulę opt-out albo jest na kontrakcie i pracuje jako jednoosobowa firma. Pacjenci mają prawo być dobrze leczeni, chcą być dobrze leczeni. My odpowiadamy na to, stawiamy na jakość. Zachęcamy do wypowiadania klauzuli opt-out, a więc tak naprawdę zachęcamy do powrotu do normalności - tłumaczył.

Jankowski poinformował, że według aktualnych danych, 1 stycznia klauzulę wypowie 3 tys. lekarzy, a liczba ta "ciągle rośnie". Dodał, że rząd został o tym poinformowany "z dużym wyprzedzeniem". Czekamy na zaproszenie do rozmów (ze strony Ministerstwa Zdrowia), choć trudno będzie nas przekonać, że dalsze konserwowanie niewydolnego systemu i praca ponad siły jest dla kogokolwiek korzystna - zadeklarował.

Jankowski: Minister zdrowia jest w trudnym położeniu

Jego zdaniem, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wykazuje się "głębokim niezrozumieniem" założeń akcji, które "nie zmieniły się od czasu protestu głodowego". Wydaje się, że jest w trudnym położeniu. Opowiada o wielkim sukcesie w ochronie zdrowia, tymczasem nasza akcja pokazuje realną diagnozę systemu - powiedział.

Klauzula opt-out to odrębna umowa, z miesięcznym terminem wypowiedzenia, na mocy której lekarz zgadza się na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Dzięki temu szpitale mogą zapewnić całodobową opiekę lekarską nad pacjentami, wyznaczając m.in. grafik dyżurów lekarskich.

Według danych MZ z 1 grudnia, klauzulę opt-out wypowiedziało 2310 lekarzy. Rezydenci podają inną liczbę - ok. 2,8 tys. osób, jednak zaznaczają, że uwzględnia ona także tych, którzy zadeklarowali, że 1 stycznia nie podpiszą powtórnie klauzuli.


(ł)