Spadek temperatury i rozpoczęcie sezonu grzewczego spowodowały, że w polskich miastach ponownie pojawił się smog. W niektórych miejscach normy przekroczone są nawet 4-krotnie.

Najwięcej zanieczyszczeń pojawiło się o poranku na południu Polski. Na Śląsku, w Rybniku normy stężenia pyłu PM 2,5 są przekroczone o prawie 400 procent. W innych miastach aglomeracji powietrze też jest zanieczyszczone: Czeladzi, Mysłowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Siemianowicach Śląskich i Katowicach.

Bardzo zła sytuacja jest także w Poznaniu, gdzie normy pyłu zawieszonego przekroczone są 3-krotnie. Na smog muszą tez uważać mieszkańcy Bydgoszczy, Swarzędza, Grudziądza, Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego i Częstochowy.

Polska z niemal najgorszą jakością powietrza

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza PM10, PM2,5oraz B(a)P, Polska jest jednym z krajów UE z najgorszą jakością powietrza.

Z danych raportu Europejskiej Agencji Środowiska  (EEA) z 2017 r. wynika m.in., że w 2015 r. spośród 28 krajów UE najczęstsze przekroczenia stężeń dobowych PM10(w skali całego kraju) występowały w Bułgarii, a zaraz potem w Polsce.

Z kolei w przypadku PM2,5oraz B(a)P wysokość stężeń rocznych tych substancji w 2015 r. plasowała Polskę na pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych krajów UE.

(ag)