Wadami wrodzonymi płodu określane są patologie, które pojawiają się u dziecka już w podczas ciąży. Ich występowanie zależy m.in. od chorób rodziców, ale także ich wieku czy stylu życia. Są też inne przyczyny, jak infekcje, wady genetyczne lub tzw. Alkoholowy Zespół Płodowy (FASD). O diagnostyce i leczeniu noworodków z wadami wrodzonymi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z doktor Katarzyną Fortecką-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi.

Najpoważniejsze wady wrodzone u noworodków dotyczą:

  • serca m.in. transpozycja dużych pni tętniczych, zespół hipoplazji lewego serca

  • powłok brzusznych m.in. wytrzewienia, przepuklina pępowinowa

  • układu pokarmowego m.in. niedrożność przełyku, niedrożność jelit

  • układu oddechowego i przepony m.in. przepuklina przeponowa, wrodzona gruczołkowatość torbielowata płuc, sekwestracja

  • ośrodkowego układu nerwowego m.in. przepuklina oponowo rdzeniowa i oponowo mózgowa, wodogłowie, malformacje naczyniowe