Pacjent, który otrzymał receptę od lekarza, musi pamiętać, że nie jest ważna bezterminowo. Każda recepta ma ściśle określony czas, w którym można ją zrealizować. Dotyczy to zarówno recepty w formie „papierowej”, jak i tzw. e-recepty.

zdj. ilustracyjne /Marcin Czarnobilski /Grafika RMF FM

Aby prawidłowo określić "do kiedy" daną receptę można zrealizować, należy wziąć pod uwagę podane na niej dwie daty - wystawienia oraz "realizacji od dnia"(jeśli jest uzupełniona), a także jaki rodzaj preparatu wpisano na recepcie.

Okres ważności recepty to czas, w którym receptę należy zrealizować - lek musi zostać wydany pacjentowi, a transakcja jego zakupu sfinalizowana. Nie wystarczy, że w tym okresie pacjent okaże receptę w aptece albo złoży zamówienie na lek.

Na recepcie zawsze musi być podana data jej wystawienia, w przeciwny razie jest nieważna.

Poza pewnymi wyjątkami, recepta wystawiona przez lekarza jest ważna 30 dni. Co ważne, ta liczba dni obejmuje również święta czy dni wolne od pracy i jest liczona niezależnie od długości miesiąca, w którym receptę wypisano lub miesiąca, w którym przypada data realizacji "od dnia".

Co ważne, okres ważności recepty liczony jest dla każdej pozycji na recepcie indywidualnie. 

Od 30-dniowego okresu ważności recepty są jednak wyjątki związane z tym, jaki rodzaj preparatu leczniczego na niej wpisano, m.in.

Antybiotyk do stosowania wewnętrznego: recepta jest ważna 7 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji "od dnia".

Preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta: recepta jest ważna 120 dni od daty wystawienia. W przypadku tych preparatów nie ma możliwości podania daty realizacji "od dnia". 

źródło: Medycyna Praktyczna