GIF poinformował o wycofaniu z obrotu kilku serii leku regulującego motorykę, stosowanego w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Chodzi o preparat Debridat. Istnieje ryzyko, że w produkcie może znajdować się ciało obce.

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Debridat. Jest to lek regulujący motorykę, stosowany w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Chodzi o Debridat (Trimebutinum), 7,87 mg/g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej:

  • numer serii: 3863 z datą ważności 31.01.2022
  • numer serii: 3874 z datą ważności 30.04.2022
  • numer serii: 3875 z datą ważności 30.04.2022
  • numer serii: 3876 z datą ważności 30.04.2022
  • numer serii: 3827 z datą ważności 30.06.2021
  • numer serii: 3828 z datą ważności 30.06.2021
  • numer serii: 3829 z datą ważności 31.07.2021
  • numer serii: 3844 z datą ważności 30.09.2021


Wskazane wyżej serie leku Debridat zostały prewencyjnie wycofane z obrotu ze względu na ryzyko obecności ciała obcego w produkcie. Podmiotem odpowiedzialnym jest Pfizer Europe MA EEIG z siedzibą w Brukseli, Belgia.