Na lotniskach tłumy. Wielu z nas nie wyobraża sobie wakacji bez wylotów do popularnych letnich kurortów. Niestety są osoby, które powinny przemyśleć podróż samolotem ze względu na przeciwwskazania zdrowotne – alarmuje portal „Medycyna Praktyczna”. Wymienia je dr Agnieszka Wroczyńska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Najważniejsze przeciwwskazania do lotu samolotem to:

 • Niestabilna choroba wieńcowa
 • niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu (w okresie uzależnionym od nasilenia objawów choroby oraz długości przelotu)
 • przewlekłe choroby układu oddechowego o znacznym nasileniu objawów (z dusznością w czasie spoczynku)
 • odma opłucnowa
 • choroby zatok przynosowych i nosa, zwłaszcza w razie niedrożności trąbki Eustachiusza
 • niedawno przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
 • choroba dekompresyjna
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów
 • psychozy (z wyjątkiem chorób w pełni kontrolowanych leczeniem)
 • choroby zakaźne, które mogą być źródłem zakażenia u innych pasażerów.

Podróże lotnicze przeciwwskazane są także:

 • u noworodków w pierwszych dwóch dobach życia
 • u kobiet ciężarnych po 36. tygodniu ciąży (lub po 32. tygodniu w przypadku ciąży mnogiej)
 • w ciągu 12-24 godzin po zakończeniu nurkowania (w zależności od charakteru oraz liczby nurkowań)


Jak zaznacza dr Agnieszka Wroczyńska, powyższa lista ma charakter orientacyjny, a poszczególne linie lotnicze posiadają własne zasady w tym zakresie.

Kto wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do lotu samolotem?

Ekspertka wyjaśnia, że zaświadczenie o braku przeciwwskazań do lotu może wystawić lekarz przed podróżą (np. lekarz rodzinny, lekarz specjalista prowadzący w przypadku choroby przewlekłej, lekarz ginekolog u ciężarnych lub lekarz poradni medycyny podróży).

Portal "Medycyna Praktyczna" podaje, że linie lotnicze mają jednak prawo do oceny stanu zdrowia pasażera przez własne służby medyczne, zwłaszcza w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przelotu dla podróżnego lub potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla współpasażerów i załogi, a także w razie konieczności zapewnienia opieki medycznej lub specjalnych środków na pokładzie samolotu (np. tlenoterapii).

Podróżnym, u których lot samolotem może być przeciwwskazany z powodów medycznych, zaleca się kontakt z przewoźnikiem w celu ustalenia właściwego postępowania jeszcze przed zakupem biletu lotniczego.