Leki dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i raka płuca trafią na nową listę leków refundowanych. Resort zdrowia opublikował w piątek nowy wykaz, który zacznie obowiązywać 1 stycznia.

Do programów lekowych dołączy kolejny lek na raka płuca. Chodzi o poszerzenie dostępności do leczenia immunologicznego atezolizumabem dla pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w drugiej linii leczenia.

Nową substancję dostaną także pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL). Wenetoklaks - lek ratujący życie pacjentom z PBL - został wpisany na listę leków refundowanych.  Od 1 stycznia 2019 roku będzie finansowany ze środków publicznych w ramach programu lekowego dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib.

Do tej pory pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową, u których przestawała działać dotychczasowa terapia, nie mieli dostępu do żadnej terapii.

Już wcześniej resort zdrowia ogłosił, że od nowego roku refundowany będzie lek dla chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Z tą chorobą w całej Polsce zmaga się kilkaset osób.

oprac ug