Elektrokardiogram (EKG) jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca, rejestrowanym z powierzchni klatki piersiowej. Przeczytaj, jak wygląda takie badanie.

Elektrokardiogram, czyli EKG, jest prostym badaniem i można je przeprowadzić poza przychodnią lub szpitalem. EKG robi się nawet zdrowym ludziom w ramach profilaktyki.

Podczas badania pacjent leży, a na jego ciele umieszcza się specjalne elektrody. Standardowe badanie wymaga użycia 12 odprowadzeń: 3 dwubiegunowych kończynowych, 3 jednobiegunowych kończynowych oraz 6 odprowadzeń jednobiegunowych przedsercowych. 

4 elektrody umieszcza się na kończynach. Elektrody kończynowe oznaczone są czterema kolorami: elektrodę czerwoną zakłada się na prawą rękę, żółtą na lewą, zieloną na lewą nogę, a czarną - na prawą.

Dzięki różnicy potencjałów pomiędzy dwiema elektrodami, uzyskiwany jest wykres, zapisywany na specjalnym papierze milimetrowym.