Jak zadbać o zdrowy oddech – o tym dziś mówimy w cyklu „Twoje Zdrowie”. Badaniem, które pokaże, czy nasze płuca pracują poprawnie jest spirometria.

Spirometria to badanie płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Badanie nie jest inwazyjne - pacjent musi wykonać głęboki wdech i jak z jak największą siłą wydmuchać cały zapas powietrza do plastikowej rurki połączonej ze spirometrem. Wydech powinien być jak najdłuższy i trwać minimum 6 sekund - wyjaśnia Anna Gajdarska z pracowni spirometrycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.