Amerykańska Grupa ds. Profilaktyki Nowotworów zaleca coroczne wykonywanie przesiewowej niskodawkowej tomografii komputerowej u osób w wieku od 50 do 80 lat z wysokim ryzykiem zachorowania na raka płuc z powodu palenia. „W Polsce na ten nowotwór umiera rocznie ponad 20 tysięcy osób, zmniejszenie umieralności w grupie wysokiego ryzyka to szansa na ocalenie życia setek chorych” – podkreśla ekspert portalu „Twoje Zdrowie” onkolog Tomasz Lewandowski.

Tomografia komputerowa /Grafika RMF FM

Amerykańscy lekarze przeanalizowali dane z siedmiu randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 86 486 uczestników, w których oceniano rolę przesiewowej niskodawkowej tomografii komputerowej (LDCT) u aktualnych i byłych wieloletnich palaczy.

Naukowcy zaobserwowali zmniejszenie umieralności na raka płuc jak również z innych przyczyny dzięki trzem rundom corocznych badań przesiewowych LDCT u obecnych i byłych palaczy wysokiego ryzyka w wieku od 55 do 74 lat.

Zmniejszenie śmiertelności z powodu raka płuca odnotowano również w badaniu NELSON z czterema rundami badań przesiewowych LDCT u obecnych i byłych palaczy w wieku od 50 do 74 lat. W analizowanej grupie poddawanej badaniom przesiewowym zauważono 15-25% spadek śmiertelności z powodu nowotworu płuc.

Opierając się na tych wynikach Amerykańska Grupa ds. Profilaktyki Nowotworów zaleca coroczne badania przesiewowe metodą niskodawkowej tomografii komputerowej w kierunku raka płuc u dorosłych w wieku od 50 do 80 lat z 20-letnią i dłuższą historią palenia, którzy obecnie palą lub rzucili palenie w ciągu ostatnich 15 lat.

Najlepiej po prostu nie palić!

Zdaniem onkologa klinicznego dr n.med. Tomasza Lewandowskiego z Radomskiego Centrum Onkologii zalecenia te są kolejnym ważnym argumentem za rozpowszechnieniem badań przesiewowych przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej w grupie wysokiego ryzyka, czyli u wieloletnich palaczy:

Szczególnie istotny jest fakt, że dysponujemy dowodami na zmniejszenie umieralności a nie tylko wcześniejsze wykrycie choroby. W Polsce na raka płuc umiera rocznie ponad 20 tysięcy osób, zmniejszenie umieralności w grupie wysokiego ryzyka to szansa na ocalenie życia setek chorych. Co ważne metoda stosowana w badaniach przesiewowych wiąże się z zastosowaniem niskiej dawki promieniowania. Jednak jak podkreśla ekspert portalu "Twoje Zdrowie" - najlepiej po prostu nie palić!


Opracowanie: