Tomografia komputerowa (TK) to rodzaj badania z użyciem promieni rentgenowskich, w którym - dzięki opracowaniu komputerowemu - można uzyskać bardzo dokładne obrazy narządów wewnętrznych. Zwykle pacjentowi podaje się dożylnie środek kontrastowy, dzięki czemu badanie jest jeszcze bardziej precyzyjne.

tomografia komputerowa /Pixabay

Tomografia komputerowa to rodzaj badania obrazowego wykorzystującego promieniowanie rentgenowskie. Jednak w przeciwieństwie do klasycznego RTG, umożliwia też obrazowanie tkanek miękkich. Dzięki temu, prócz kości uzyskuje się obraz płuc, serca, narządów jamy brzusznej oraz mięśni.

Jest to metoda o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej, pozwalająca na zobrazowanie drobnych szczegółów, zwłaszcza, gdy podczas badania, pacjent otrzyma dożylnie środek kontrastowy.

W związku z tym, że tomografia doskonale obrazuje struktury kostne, jest pierwszą metodą stosowaną w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych, urazów kręgosłupa, czy skomplikowanych urazów kości.

Poza urazami, tomografia precyzyjnie obrazuje wszelkiego rodzaju patologie nowotworowe, śródczaszkowe lub w obrębie jamy brzusznej. Znacznie lepiej niż rezonans magnetyczny wykrywa np. nowotwory płuc. Z podaniem środka kontrastowego pozwala na ocenę komór serca, tętnic wieńcowych.

Tomografia komputerowa nie jest obojętna dla zdrowia. Mimo rozwoju technologii, dawka promieniowania X jest dużo wyższa niż w przypadku konwencjonalnych badań radiologicznych jak np. RTG. Należy pamiętać, że człowiek stale jest narażony na promieniowanie jonizujące, np. w trakcie lotu samolotem, gdy narażeni jesteśmy na promieniowanie kosmiczne.

Tomografię komputerową wykonuje się wyłącznie na zlecenie lekarza.

mc/medycyna praktyczna