Tomografia komputerowa (TK) to rodzaj badania z użyciem promieni rentgenowskich, w którym - dzięki opracowaniu komputerowemu - można uzyskać bardzo dokładne obrazy narządów wewnętrznych. Zwykle pacjentowi podaje się dożylnie środek kontrastowy, dzięki czemu badanie jest jeszcze bardziej precyzyjne.

Tomografia komputerowa to rodzaj badania obrazowego wykorzystującego promieniowanie rentgenowskie. Jednak w przeciwieństwie do klasycznego RTG, umożliwia też obrazowanie tkanek miękkich. Dzięki temu, prócz kości uzyskuje się obraz płuc, serca, narządów jamy brzusznej oraz mięśni.

Jest to metoda o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej, pozwalająca na zobrazowanie drobnych szczegółów, zwłaszcza, gdy podczas badania, pacjent otrzyma dożylnie środek kontrastowy.

W związku z tym, że tomografia doskonale obrazuje struktury kostne, jest pierwszą metodą stosowaną w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych, urazów kręgosłupa, czy skomplikowanych urazów kości.

Poza urazami, tomografia precyzyjnie obrazuje wszelkiego rodzaju patologie nowotworowe, śródczaszkowe lub w obrębie jamy brzusznej. Znacznie lepiej niż rezonans magnetyczny wykrywa np. nowotwory płuc. Z podaniem środka kontrastowego pozwala na ocenę komór serca, tętnic wieńcowych.

Tomografia komputerowa nie jest obojętna dla zdrowia. Mimo rozwoju technologii, dawka promieniowania X jest dużo wyższa niż w przypadku konwencjonalnych badań radiologicznych jak np. RTG. Należy pamiętać, że człowiek stale jest narażony na promieniowanie jonizujące, np. w trakcie lotu samolotem, gdy narażeni jesteśmy na promieniowanie kosmiczne.

Tomografię komputerową wykonuje się wyłącznie na zlecenie lekarza.

mc/medycyna praktyczna