Spożywanie alkoholu w ciąży może wiązać się z wieloma problemami, w tym z wystąpieniem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS). FAS to zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym.

Fetal Alcohol Syndrome (FAS), czyli Zespół Alkoholowy Płodu, to zespół nieprawidłowości obejmujących zaburzenia psychiczne i fizyczne, stwierdzany u dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol.

Pamiętaj! Alkohol z łatwością przenika przez łożysko i wpływa na rozwój dziecka. Negatywny wpływ na dziecko może mieć już jednorazowa, niewielka ilość wypitego alkoholu. Nie ma bezpiecznej określonej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży - każda ilość niesie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju nienarodzonego jeszcze dziecka.

Powikłania psychiczne i fizyczne

 • opóźnienie umysłowe,
 • niższy iloraz inteligencji,
 • problemy z pamięcią, rozumieniem pojęć abstrakcyjnych,
 • ograniczony zasób słów,
 • problemy z odróżnieniem świata rzeczywistego od nierealnego,
 • trudności w nauce i utrzymaniu skupienia,
 • brak umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • nadpobudliwość, agresja, impulsywność,
 • nieumiejętność wyciągania wniosków, przewidywania, konsekwencji zachowań,
 • niedojrzałość emocjonalna,
 • słabe zdolności adaptacyjne i komunikacyjne,
 • a w późniejszym wieku - skłonności do nałogów, depresji czy stanów lękowych.

 

Nieprawidłowości fizyczne obejmują natomiast zmiany w budowie narządów wewnętrznych serca, wątroby, nerek, kłopoty ze słuchem i wzrokiem, problemy z kośćmi i mięśniami (zbyt duże lub zbyt niskie napięcie mięśniowe). U dzieci z FAS słabo rozwinięta jest żuchwa, słabo zaznaczona jest rynienka podnosowa. Dzieci te mają niskie czoło, wąską górną wargę, niewielkie, szeroko rozstawione oczy, z charakterystyczną fałdką w kącikach, niesymetryczne uszy.

Nie wszystkie objawy FAS będą widoczne zaraz po urodzeniu - najczęściej ujawniaj się między drugim a dziesiątym rokiem życia.

Możesz w 100% zapobiec wystąpieniu FAS u swojego dziecka!

Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Przyszła mama powinna być świadoma, że ma całkowity wpływ na wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego u swojego dziecka i może mu w 100% zapobiec, poprzez całkowitą abstynencję alkoholową.

Źródło: Medycyna Praktyczna