Czy zakażenie koronawirusem z Wuhan stanowi zagrożenie dla kobiety w ciąży? Jak dotąd nie opisano żadnego przypadku zakażenia noworodka urodzonego przez matkę chorą na COVID-19. Kobiety w ciąży mają jednak cięższy przebieg tej choroby oraz większe ryzyko zgonu w porównaniu z innymi osobami.

Nie ma obecnie danych dotyczących większej podatności kobiet w ciąży na zachorowanie na COVID-19. U kobiet w ciąży zachodzą różne fizjologiczne zmiany dotyczące także układu odpornościowego, co może zwiększać u nich ryzyko zakażenia układu oddechowego, w tym COVID-19.

Kobiety w ciąży mogą mieć także większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby lub zgonu z powodu choroby w porównaniu z innymi osobami. Zależność taką zaobserwowano dla innych koronawirusów (SARS i MERS) oraz innych wirusowych zakażeń układu oddechowego, takich jak grypa.

Jak wirus wpływa na nienarodzone dziecko?

Nie ma obecnie danych na temat wpływu zachorowania kobiety w ciąży na COVID-19 (choroba spowodowana zakażeniem koronawirusem z Wuhan) i niekorzystnych następstw dla płodu i narodzonego dziecka. Jak dotąd przypadki poronienia zaobserwowano przy zakażeniach innymi koronawirusami (SARS i MERS) kobiet w ciąży. Jednak wysoka gorączka podczas pierwszego trymestru ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad wrodzonych.

Czy zakażenie koronawirusem kobiety w ciąży może przenieść się na płód lub noworodka?

Koronawirus z Wuhan, który powoduje COVID-19, przenosi się głównie przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną drogą kropelkową. Nie wiadomo, czy kobieta w ciąży chora na COVID-19, może przenieść zakażenie na płód lub noworodka podczas ciąży, porodu lub po nim.

Jak dotąd nie opisano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem noworodka urodzonego przez matkę chorą na COVID-19. Jednak są to dane dotyczące niewielkiej liczby pacjentek i ich dzieci. Ponadto, nie wykryto koronawirusa w próbkach wód płodowych ani mleka kobiecego. Dostępne są ograniczone dane na temat przenoszenia się innych koronawirusów (MERS, SARS) z matki na płód lub noworodka, jak dotąd nie udokumentowano takich przypadków.

Źródło: Medycyna Praktyczna