W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu można bezpłatnie zbadać płuca niskodawkową tomografią komputerową. Używa się tam do tego tomografu stosowanego u dzieci.

Emituje on minimalne dawki promieniowania. Badanie jest więc bezpieczniejsze dla pacjenta. Aby wziąć w nim udział, wystarczy się zarejestrować. Nie trzeba mieć skierowania od specjalisty. 

Program profilaktyki nowotworów płuc adresowany jest przede wszystkim do osób w wieku 55-74 lata, które paliły papierosy przez wiele lat - a dokładnie 20 "paczkolat", czyli np. 2 paczki dziennie przez 10 lat lub paczkę każdego dnia przez 20 lat. 

Mogą się zgłosić ci, którzy zerwali z nałogiem 15 lat temu, czy zaledwie przed kilkoma dniami. Do badania kwalifikują się też osoby pomiędzy 50. a 74. rokiem życia, które dodatkowo narażone są na choroby płuc z powodów zawodowych i obciążeń rodzinnych. 

Wcześnie wykryty nowotwór w postaci drobnego guzka ma dobre rokowanie. My jesteśmy w stanie skutecznie działać - mówi dr Bartłomiej Kędzierski, radiolog z USK. 

Podkreśla on również, że choć program służy profilaktyce raka płuc, to badanie pozwala wykryć także inne choroby układu oddechowego - przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zwłóknienie płuc, czy rozstrzenie oskrzeli. 

Badanie trwa kilkadziesiąt sekund. Udział w programie nie wymaga od pacjenta większego wysiłku. Pozwala on ominąć długą drogę, jaką muszą przejść osoby kierowane na tomografię komputerową zwykłym trybem. 

Nie wymagamy skierowania od specjalisty. Wystarczy zadzwonić. Pacjent musi tylko spełnić kryteria udziału w programie, które są weryfikowane za pomocą ankiety - wyjaśnia dr Kędzierski.  

Badania w ramach programu będą prowadzone do 2023 roku. Pacjent otrzyma wyniki najpóźniej w ciągu dwóch tygodni na płycie CD. W razie wykrycia niepokojących zmian, zostanie skierowany na leczenie. 

Program profilaktyki raka płuc jest finansowany przez NFZ, a koordynuje go Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Zbadać można się nie tylko we Wrocławiu, także w innych miastach w Polsce.

Opracowanie: