Nowy program lekowy dla pacjentek z rakiem jajnika pojawi się na styczniowej liście leków refundowanych. Wstępny wykaz, który trafi do konsultacji, zostanie opublikowany prawdopodobnie jeszcze dzisiaj.

Refundacją objęta ma zostać substancja czynną niraparib, która będzie refundowana obok już dostępnych olaparibu i bewacyzumabu. Mają skorzystać z niej pacjentki z nowotworem jajnika bez mutacji BRCA. Zgodnie z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, lek ten daje istotną statystycznie korzyść w zakresie przeżycia wolnego od progresji (PSF) u chorych bez mutacji BRCA leczonych inhibitorami PARP.

Wśród leków, które znajdą się na styczniowej liście refundacyjnej, są też terapie dla osób z chorobami jelit. Pojawi się też nowy program lekowy dla pacjentów z SM, czyli stwardnieniem rozsianym. Według nieoficjalnych informacji naszych dziennikarzy, przedłużone na kolejne miesiące zostaną dotychczasowe decyzje refundacyjne. 

Brak terapii genowej dla pacjentów z SMA

Od stycznia refundacją z Funduszu Medycznego nie będzie objęta terapia genowa dla dzieci z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. Negatywną decyzją zakończyły się negocjacje z producentem leku. 

Podawana jednorazowo terapia genowa jest przygotowana z myślą o najmłodszych chorych, u których zdiagnozowano SMA, którzy ważą nie więcej niż kilkanaście kilogramów. Mali oraz starsi pacjenci z SMA mogą korzystać z  refundowanej terapii Nusinersenem, którą należy stosować regularnie.  

Więcej o terapii genowej dla pacjentów z SMA piszemy >>>TUTAJ<<

Opracowanie: