Zanieczyszczenie powietrza ma konkretny, negatywny wpływ na naszą inteligencję i zdolności poznawcze - przekonują na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" chińscy naukowcy. Wyniki ich badań pokazują, że działanie toksycznych substancji jest dla naszych zdolności umysłowych nawet bardziej szkodliwe niż dla zdrowia fizycznego. Skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem, ujawniające się szczególnie po 60 roku życia można porównać do straty jednego, a nawet kilku lat edukacji.

Analizy prowadzono w oparciu o dane z Chin, ale można przewidywać, że wyniki opisują sytuację na całym świecie, gdzie - jak się ocenia - nawet 95 proc. ludzi oddycha mniej lub bardziej zanieczyszczonym powietrzem. Możemy się też spodziewać, że podobnie jest w Polsce, gdzie problem smogu jest najpoważniejszy w Europie. 

Naukowcy pod kierunkiem Xiaobo Zhanga z Uniwersytetu w Pekinie i International Food Policy Research Institute w Waszyngtonie analizowali wyniki testów językowych i matematycznych prowadzonych wśród 20 tysięcy osób w ramach China Family Panel Studies. Testy wykonywano w losowo wybranych 162 powiatach, w latach od 2010 do 2014. Wyniki tych testów zestawiano z rejestrowanymi w danym miejscu poziomami zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem azotu, czy dwutlenkiem siarki. 

Okazało się, że im dłużej dana osoba przebywała w miejscu o silnie zanieczyszczonej atmosferze, tym silniej spadał poziom jej inteligencji. Niekorzystne zmiany w większym stopniu dotyczyły zdolności językowych niż matematycznych, dotykały mężczyzn silniej niż kobiet. U mężczyzn zmiany były też bardziej widoczne wraz z postępami wieku, silniejsze przy niższym wykształceniu.

Wcześniejsze badania zwracały uwagę na możliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na wyniki nauki w szkołach. najnowsza praca po raz pierwszy zwraca uwagę na efekty występujące u dorosłych w różnym wieku, wskazuje też na nieco odmienny wpływ na kobiety i mężczyzn. Zanieczyszczone powietrze może przeciętnie cofnąć nas w edukacji o cały rok. To bardzo silny efekt - mówi współautor pracy, Xi Chen z Yale School of Public Health. Wiemy też, że sytuacja jest jeszcze gorsza u słabo wykształconych mężczyzn po 64. roku życia. W ich przypadku strata może sięgać nawet kilku lat edukacji - dodaje. 

Zdaniem autorów pracy wyniki wskazują na poważniejsze, niż się spodziewano zdrowotne i ekonomiczne skutki zanieczyszczeń powietrza. Związane z nimi problemy mogą narastać szczególnie u starszych osób w czasie, gdy podejmują wiele istotnych decyzji, także o charakterze finansowym.