W wieku 80 lat zmarła prof. Barbara Zahorska-Markiewicz. Była specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Zajmowała się leczeniem otyłości.

Barbara Zahorska-Markiewicz była profesorem zwyczajnym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i prezesem Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Była członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych. Przez dwie kadencje sprawowała funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.

W 1998 roku prof. Barbara Zahorska-Markiewicz została odznaczona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Prof. Barbara Zahorska-Markiewicz była autorką i redaktorką podręczników oraz poradników skierowanych do studentów medycyny - to m.in. "Otyłość" i "Patofizjologia kliniczna".