Jak alarmują australijscy naukowcy - rośnie liczba przypadków zatrucia popularnym środkiem przeciwbólowym. Przedawkowanie paracetamolu było przyczyną już 200 zgonów.

Jak wskazują dane opublikowane na łamach "Medical Journal od Australia" w analizowanym dziesięcioleciu liczba przypadków zatruć wynikających m.in. z przedawkowania leku wzrosła o 44 proc. Odnotowano również 95 tys. pobytów w szpitalu po przyjmowaniu paracetamolu. Zauważono też, że liczba pacjentów z uszkodzeniami wątroby podwoiła się.

Analiza wykazała, że w czasie objętym badaniem, odnotowano ponad 200 zgonów, których przyczyną było przedawkowanie paracetamolu.

Eksperci ds. bezpieczeństwa farmakoterapii wskazali, że profil bezpieczeństwa leku nie uległ zmianie, a za bezpieczną dla dorosłych uznaje się dawkę w wysokości 4 g na dobę - co odpowiada ośmiu tabletkom 500 mg.

Jak wskazują, przyjęcie wyższych dawek może skutkować  nudnościami, wymiotami,, bólami brzucha, a w dłuższej perspektywie poważnymi uszkodzeniami wątroby z niewydolnością. 

Za duża dostępność leku

Obecnie w Australii w ramach sprzedaży poza aptecznej pacjenci mogą nabyć opakowanie do 20 tabletek leku, natomiast w aptekach (bez konieczności konsultowania się z farmaceutą)- do 100 tabletek. Nie ma również żadnych ograniczeń związanych z liczbą nabywanych jednorazowo opakowań.

Eksperci sugerują, że powinno się ograniczyć możliwości kupowania leku.