Osoby starsze zdecydowanie częściej borykają się z problemem zaćmy, czyli częściowego lub całkowitego zmętnienia soczewki lub jej torebki, w wyniku naturalnego procesu jej starzenia się.

Soczewka nieodwracalnie traci swoją podstawową cechę optyczną - przezroczystość, czego objawami jest stopniowe pogarszanie się widzenia jednego lub obu oczu na odległość i do czytania, zamglenie i niewyraźny obraz, którego nie można skorygować okularami ani szkłami kontaktowymi, jednooczne podwójne widzenie, zaburzenia widzenia w silnym oświetleniu, rozszczepianie światła, lub pojawienie się wcześniej nie występującej wady wzroku.

Zmiany związane z wiekiem uwidaczniają się również wewnątrz gałki ocznej, w ciele szklistym.  Powstające tu kłaczkowate zmętniania dają wrażenie "muszek" lub "nitek“ przesuwających się w polu widzenia.

Typową chorobą oka związaną z wiekiem jest starcze zwyrodnienie siatkówki (AMD). To wiodąca przyczyna utraty widzenia u pacjentów po 50. roku życia w krajach rozwiniętych. Wiadomo, że zależy ono od wieku i czynników genetycznych. W chorobie tej dochodzi do postępującej utraty widzenia w części centralnej.

Pierwsze objawy stają się zauważalne da pacjenta podczas czytania. Litery w wyrazach są niewyraźne i zamazują się, potem obraz się zniekształca (tzw. metamorfopsje), linie proste się krzywią ,falują. Wraz z rozwojem choroby pojawia się ciemna plama w centrum pola widzenia. Choroba występuje w dwóch postaciach: suchej (łagodniejszej) i wysiękowej, która ma zwykle przebieg gwałtowny, a utrata widzenia może nastąpić w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

Po 50. roku życia wzrasta ryzyko samoistnego wystąpienia jaskry, szczególnie u osób obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka. Należą do nich:  choroby serca, jaskra u rodziców lub rodzeństwa, niskie ciśnienie tętnicze, migrenowe bóle głowy, zimne ręce i stopy, współistnienie dużych wad wzroku (krótkowzroczności lub nadwzroczność).

Choć warto pamiętać, że jaskra to nie tylko choroba ludzi starszych. Choć z wiekiem zwiększa się ryzyko jej wystąpienia, to w sporym odsetku dotyczy ona także ludzi wciąż aktywnych zawodowo.

Wiele chorób układowych  i metabolicznych wykazuje istotne powiązania okulistyczne. Szczególnie w przebiegu cukrzycy, objawy te są powszechne i niebezpieczne. Źle wyrównana cukrzyca, niekontrolowane nadciśnienie, postępująca  z wiekiem miażdżyca sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych zmian naczyniowych dna oka. Ich konsekwencją może być szybkie pogorszenie lub nawet utrata widzenia.