Czy 12 listopada będą otwarte wszystkie przychodnie?

Poniedziałek, 29 października 2018 (08:48)

12 listopada świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według zaplanowanych wcześniej na ten dzień zgłoszeń – przekazuje Ministerstwo Zdrowia.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ustawa (...) o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (...) wymaga, by 12 listopada 2018 r. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, (...) realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (...) były udzielane według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy" - przekazuje resort.

Ministerstwo Zdrowia podnosi, że w celu udzielania tych świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są do tego niezbędne, np. rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu. Wynagrodzenie przysługuje jak za dzień ustawowo wolny od pracy - zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.

Ministerstwo wyjaśnia, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, np. regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Resort wskazuje, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

"Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy, również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. - jak w każdym innym dniu wolnym od pracy" - podało Ministerstwo Zdrowia.

Sejm uchwalił w tym tygodniu ustawę o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. Ustawa po poprawkach Senatu musi wrócić jeszcze ras do Sejmu, a potem musi ją podpisać prezydent Andrzej Duda.

(ag)

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności