Chlorella wycofana obrotu. Wielokrotne przekroczenie norm

Wtorek, 18 grudnia 2018 (14:35)

Główny Inspektorat Sanitarny zdecydował się wycofać z obrotu suplement diety „Chlorella”. W badanych próbkach wielokrotnie zostały przekroczone dopuszczalne normy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne na poziomie przekraczającym ponad 30-krotnie najwyższą dopuszczalną zawartość.

Chodzi o tabletki: "Chorella, sprasowana alga słodkowodna" - 100 mg.

Dystrybutor - AURA Herbals Jarosław Paul, ul. 23 Marca 77/3, 81-820 Sopot

Numer partii: 07/2020/CHT

Data minimalnej trwałości: 31.07.2020

Firma Aura Herbals Jarosław Paul zobowiązała się do poinformowania odbiorców o wycofaniu z obrotu oraz o konieczności dokonania zwrotu suplementu diety pn. "Chlorella sprasowana alga słodkowodna", nr partii: 07/2020/CHT.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Ci, którzy mają suplement diety nie powinni go przyjmować.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

Arkadiusz Grochot