Co roku w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi rodzi się ok. 4 tys. dzieci. Lekarze przyjmują tam ponad tysiąc wcześniaków z całej Polski. Część dzieci jest urodzonych przedwcześnie w łódzkim Instytucie. Najmniejsze dziecko, które się urodziło się w Matce Polce i które udało się uratować, to była dziewczynka, ważąca 350 gramów.

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt od wielu lat jest wiodącym ośrodkiem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu noworodków z wadami wrodzonymi. Pomaga dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie oddychać i wymagają wsparcia, a także maluchom, które urodziły się znacznie przed wyznaczonym terminem porodu.

W klinice przy łóżku, a raczej przy inkubatorze chorego noworodka czuwa zespół specjalistów w dziedzinach m.in. kardiologii i kardiochirurgii, chirurgii, urologii, neurologii i neurochirurgii, okulistyki, laryngologii, rehabilitacji, zapewniając małym pacjentom kompleksowe leczenie.

W leczeniu wykorzystywana jest nowoczesna aparatura medyczna i oparte na nowoczesnej technologii systemy monitorujące.

Jakie wady wrodzone są leczone?

Łódzka klinika zapewnia kompleksową opieką noworodkom z najpoważniejszymi wadami wrodzonymi:

  • serca m.in. transpozycja dużych pni tętniczych, zespół hipoplazji lewego serca

  • powłok brzusznych m.in. wytrzewienia, przepuklina pępowinowa

  • układu pokarmowego m.in. niedrożność przełyku, niedrożność jelit

  • układu oddechowego i przepony m.in. przepuklina przeponowa, wrodzona gruczołkowatość torbielowata płuc, sekwestracja

  • ośrodkowego układu nerwowego m.in. przepuklina oponowo rdzeniowa i oponowo mózgowa, wodogłowie, malformacje naczyniowe

Problemy z oddychaniem u noworodka. Na ratunek m.in. "sztuczne płuco-serce"

Klinika opiekuje się również noworodkami z niewydolnością oddechową , niezależnie od przyczyny, wymagającą wsparcia mechanicznego. W leczeniu noworodków z nadciśnieniem płucnym stosuje się tam wziewny tlenek azotu.

Dzieciom z najcięższą postacią niewydolności oddechowej, nie reagującą na leczenie konwencjonalne proponuje się wspomaganie pozaustrojowe (ECMO). Klinika jest pierwszym i jedynym w Polsce oddziałem intensywnej terapii noworodka, prowadzącym wspomaganie pozaustrojowe tzw. "sztuczne płuco - serce". Podczas tej procedury, u noworodków zagrożonych uszkodzeniem mózgu z powodu ciężkiego niedotlenienia można zastosować hipotermię leczniczą.

W leczeniu niewydolności oddechowej lekarze wykorzystują nowoczesne metody wsparcia oddechu od wspomagania nieinwazyjnego, poprzez różne tryby wspomagania współpracujące z noworodkiem nawet najbardziej niedojrzałym - aż po wentylację wysokimi częstościami inwazyjną (HFO) i nieinwazyjną (HFNC).

W trosce o komfort naszych pacjentów monitoruje się ból (NIPE) oraz utlenowanie tkankowe (NIRS).

Większość procedur diagnostycznych i leczniczych w niektórych sytuacjach - również zabiegi operacyjne - wykonuje się  " przy łóżku", a raczej przy inkubatorze, tak aby zapewnić małym pacjentom jak największy komfort.