W KOLMED, jako nieliczni w Polsce oferujemy INNOWACYJNĄ terapię lekiem brolucizumab Beovu® (będącym molekułą anty-VEGF), skierowaną do Pacjentów zmagających się z leczeniem zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD).

Lekarzem prowadzącym w KOLMED innowacyjną terapię Beovu®, jest dr n. med. AGNIESZKA KAMIŃSKA  ordynator Oddziału Okulistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - lekarz okulista, mikrochirurg z wieloletnim doświadczeniem, w wykonywaniu m.in. zabiegów iniekcji doszklistkowych.

Na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) choruje w Polsce około 1,3 mln osób i jest najczęstszą przyczyną ślepoty u osób po 55. roku życia w krajach wysoko rozwiniętych. Zdaniem dr n. med. Agnieszki Kamińskiej, ratunkiem są leki anty-VEGF, w szczególności INNOWACYJNA terapia Beovu®, które w znacznym stopniu spowalniają przebieg choroby i poprawiają widzenie.

Kwalifikacja pacjentów do innowacyjnej terapii Beovu® odbywa się na podstawie badania okulistycznego uzupełnionego o badanie OCT (tomografia plamki).

Leczenie na bazie iniekcji doszklistkowych preparatem   nowej generacji Beovu® - w porównaniu z preparatami Lucentis, Eylea, Avastin - nie wymaga aż tak wielu iniekcji wykonywanych w długim czasie.

Innowacyjna molekuła anty-VEGF umożliwiła wprowadzenie nowego sposobu dawkowania. Pierwsze 3 dawki leku, w początkowym etapie nasycania, podawane są w miesięcznych odstępach. Następnie preparat podawany jest już tylko raz na 3 miesiące.


Innowacyjna terapia Beovu® w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymania prawidłowych parametrów anatomicznych siatkówki, a także zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu Pacjentom.

Pacjenci objęci leczeniem wymagają w pierwszym roku leczenia comiesięcznych wizyt kontrolnych, podczas których na podstawie badania OCT lekarz decyduje o terminie podania leku i kontroluje postęp choroby. Zachowanie ciągłości leczenia i trzymanie się ściśle poleceń lekarza okulisty jest warunkiem powodzenia terapii.

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 Klinika KOLMED

 ul. Bursztynowa 2c (04-749) Warszawa

tel. 22 815 68 00, 22 812 03 99