​Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał w środę decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie kraju pięciu serii zawiesiny do nebulizacji BDS N. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu cztery serie leku 0,25 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml. Chodzi o serie o numerze 052418, 052518, 052618052718 - wszystkie z datą ważności 31.03.2021. 

Decyzja dotyczy też jednej serii leku w dawce 0,5 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml. Wycofana partia ma numer 061018 i datę ważności 31.03.2021.

Decyzję GIF znajdziecie >>> TUTAJ <<<.

Lek BDS N jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera substancję czynną budezonid. Budezonid należy do grupy leków nazywanych "glikokortykosteroidami". 

BDS N jest stosowany w leczeniu: astmy (gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe); zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub "szczekającym" kaszlem oraz zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie nebulizowanego budezonidu jest uzasadnione.