• Michał Kuciel

    • toksykolog
    • Kierownik Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ CM w Krakowie. Udziela telefonicznych informacji z zakresu toksykologii. Prowadzi działalność naukowo-badawczą.
Michał Kuciel
Kierownik Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ CM w Krakowie. Udziela telefonicznych informacji z zakresu toksykologii. Prowadzi działalność naukowo-badawczą.
rmf24.pl
Partnerem serwisu
jest MEDYCYNA PRAKTYCZNA
Redaktor naczelną portalu Twoje zdrowie jest Ewa Kwaśny, odpowiedzialna za cotygodniowy cykl o zdrowiu na antenie RMF FM. Zespół tworzą dziennikarze RMF FM i RMF24